Počet slov

Počet slov v textu bývá užitečná informace při psaní prací, nebo textů na objednávku. Kromě samotného počtu slov vám ukážeme ta nejčetnější. U velmi četných slov zvažte jejich náhradu pomocí synonym, nebo jiné formulace. Příliš četná slova text degradují a ruší při čtení.

Vložte text a zjistěte počet slov

Počet znaků bez mezer: 0
Počet znaků včetně mezer: 0
Počet slov: 0
Počet normostran CZ norma (1800 znaků včetně mezer): 0
Počet normostran EU norma (1500 znaků bez mezer): 0